Oudervereniging

De vereniging heeft tot doel de opvoeding en het onderwijs van de kinderen en alle activiteiten die daarmee verband houden te ondersteunen, te bevorderen en te beschermen.

Zij doet daartoe een beroep op een nauwe samenwerking tussen school en ouders.

Er worden activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengst integraal ten goede komt aan de schoolgaande kinderen.

De gemachtigde opzichters werden via de oudervereniging opgericht.

Er is contact van de school met de ouders o.a. via de nieuwsbrief.

Een oudervereniging kan slechts efficiënt werken indien er een nauwe en hechte band is met de ouders die ze vertegenwoordigen. Daarom kan elke ouder met zijn specifieke problemen steeds terecht bij de klasvertegenwoordiger(s) of bij een lid van het bureau.

Leden van de oudervereniging in 2019-2020:

 

3-jarigen

4-jarigen             Mevr. Femke Körner

…………………

5-jarigen             Dhr. Guido Schreuders

Mevr. Joyce Vanham

 

1ste leerjaar        Dhr. Ivo Maas

…………………

2de leerjaar:        …………………

…………………

3de leerjaar:        Mevr. Ilona van der Wallen

Mevr. An Claes

4de leerjaar:        Dhr. Eddy Willen

Mevr. Linda Giesbers

Mevr. Natasja Thans

5de leerjaar:        …………………

…………………

6de  leerjaar:       Mevr. Rachel Janssen  

Mevr. Tamara Smolders