Foto’s van schoolactiviteiten.

Foto’s van activiteiten worden via het gesloten digitaal schoolkanaal “Ouderplatform Broekx” verspreid.

Omwille van de wet op de privacy zijn deze foto’s enkel zichtbaar voor de ouders van de kinderen die op school zitten.

U kan altijd aan ouders vragen of ze de berichten van het ouderpatform naar u willen doorzenden.